LEED v4

Sustainable Sites

 

Sürdürülebilir Araziler

Olası Puanlar: 10

Water Efficiency

 

Su Verimliliği

Olası Puanlar: 11

Energy and Atmosphere

 

Enerji ve Atmosfer

Olası Puanlar: 33

Materials and Resoruces

 

Malzeme ve Kaynaklar

Olası Puanlar: 13

Location and Transportation

 

Yerleşim ve Ulaşım

Olası Puanlar: 16

Indoor Environmental Quality

 

İç Mekan Kalitesi

Olası Puanlar: 16

Innovation

 

İnovasyon

Olası Puanlar: 6

Regional Priority Credits

 

Bölgesel Öncelik Kredileri

Olası Puanlar: 4

Integrative Process / Bütünleştirici Süreç

Olası Puanlar: 1

Toplam Olası Puan: 110