LEED v3

Sustainable Sites

 

Sürdürülebilir Araziler

Olası Puanlar: 26

Water Efficiency

 

Su Verimliliği

Olası Puanlar: 10

Energy and Atmosphere

 

Enerji ve Atmosfer

Olası Puanlar: 35

Materials and Resoruces

 

Malzeme ve Kaynaklar

Olası Puanlar: 14

Indoor Environmental Quality

 

İç Mekan Kalitesi

Olası Puanlar: 15

Innovation and Design Process

 

Tasarımda İnovasyon

Olası Puanlar: 6

Regional Priority Credits

 

Bölgesel Öncelik Kredileri

Olası Puanlar: 4

Toplam Olası Puan: 110