LEED Tanıtım Videosu

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil bina sertifikasıdır.

 

Green Business Certification Instute (GBCI) tarafından verilen LEED sertifikası, yeni inşa edilen binalara ve mevcut binalara verilebilmektedir.

 

LEED dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikasıdır.

 

LEED Yeşil Bina Sertifika Sistemi hakkında detaylı bilgileri LEED başlığı altında inceleyebilirsiniz.

LEED Sertifikalı Binalar

Türkiye'de LEED Sertifikalı Bina Örnekleri

TÜMÜ

CERTIFIED

SILVER

GOLD

PLATINUM

LEED Sertifikası için Diğer Hizmetler

Enerji Modellemesi

Gün Işığı Modellemesi

Hava Sızdırmazlık Testi

 

Enerji Modellemesi LEED - Enerji ve Atmosfer başlığında önkoşuldur (EAp2) ve toplam 110 puan içerisinde 19 puana kadar (EAc1) katkısı vardır.

 

Enerji modellemesi çeşitli bilgisayar simülasyon programları kullanılarak yapılan ve bütün binanın enerji tüketimini inşaat aşamasından önce gösterebilen hesaplamalardır. Binanın tamamı, yalıtım malzemeleri, ısıtma – soğutma ekipmanları, enerji tüketen tüm ekipmanlar, mahallerde çalışacak veya yaşayacak insan sayıları ve aktivite çeşitleri ile birlikte bilgisayarda oluşturulur. Oluşturulan bu model, inşaatın yapılacağı bölgenin iklim koşullarına ve son 10 yıllık meteorolojik bilgilerine dayalı olarak bütün bir yıl boyunca bilgisayar simülasyonları ile çalıştırılır. Bu aşamada binadaki tüm sistem ve verilerin birbirleri ile etkileşimleri de hesaplanmaktadır.

 

Simülasyon sonuçlarında yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile fatura değerleri hesaplanmakta ve rapor edilmektedir. Ayrıca birden farklı mekanik sistemlerin karşılaştırma ve analizleri de yapılmaktadır. Yeşil bina derecelendirme sistemleri (LEED, Breeam vs.) için yapılan enerji modellemelerinde asıl bina standart bir bina ile karşılaştırılarak binadaki toplam enerji verimliliği analiz edilmektedir.

 

Yapımı tamamlanmış ve işletme sürecinde olan binalarda da enerji modellemesi yapılmaktadır. Böylece binanın enerji tüketimleri ve faturaları kontrol edilirken performansın nasıl geliştirilebileceği yapılacak analizler ile ortaya çıkmaktadır.

 

Günışığı Modellemesi'nin LEED - İç Mekan Kalitesi başlığına  toplam 3 puana kadar (EQc7) katkısı vardır. Ayrıca diğer kredilere de etkisi bulunmaktadır.

 

Gün ışığı modellemesi, iç mekan aydınlatma seviyesinin açık veya bulutlu gökyüzü durumu için, gerçek hava durumu verileri ve gerçek koordinatlar kullanılarak, yazılım ile veya fiziksel ölçekli modeli ile hesaplanmasıdır. Ekibimiz dünyaca kabul edilmiş simülasyon yazılımları ile Gün ışığı modellemelerini yapmaktadır. Bina yazılım içinde 3 boyutlu olarak modellenir ve tasarım aşamasının öncesinde bina test edilir. Doğru simülasyon sonuçları için bina yönelimi, konumu, yerel iklim verileri, yapı malzemeleri ve iç yüzey yansıtma katsayıları gibi birçok faktör göz önüne alınmaktadır. İlk analizden sonra bina modelinde karşılaştırmalar yapılır ve bina optimizasyonu için çözümler sunulmaktadır.

 

Gün ışığı modellemesinin kullanım alanları:

  • Birden fazla tasarım seçeneklerinin karşılaştırılması,
  • Mevcut tasarımın yeterli ışık alıp almadığının kontrolü,
  • Gölgeleme elemanlarının tasarımı,
  • Kamaşma ve kontrast dengesinin kontrolü,
  • Potansiyel enerji tasarrufunun belirlenmesi,
  • LEED ve BREEM Sertifikaları için doküman hazırlanması vb.

 

Hava sızdırmazlık testi (blower door test) LEED Sertifikası Alacak Konut projeleri için önkoşuldur.

 

Binalar toplam enerji tüketiminin büyük bölümünü oluşturmaktadır ve karbon emisyonlarının neredeyse yarısına sebep olur. Bir binanın en önemli enerji kullanım alanı ısıtma veya soğutmadır. İklimlendirmede enerji kayıplarını en aza indirgemek için iç ve dış mekanlar arasındaki bölümlerin iyice izole edilmesi ve hava sızdırmaması gerekmektedir. Hava sızdırmazlığı sağlanarak ısıtma / soğutma maliyetlerinde %40'a varan azalma olabilir.

 

Hava Sızdırmazlık Testi (Blower Door Test) cephe ile şartlandırılmış hava arasındaki kontrolsüz sızıntısıyı ölçmek için yapılmaktadır. Bu test LEED for Homes için önkoşuldur ve ölçülen bu hava sızıntı miktarı LEED şartlarını sağlamak zorundadır. Sağlanmaması durumunda düzeltmeler yapılmalıdır.